Lista pracodawców

Lista pracodawców wg  zawodu (ostatnia aktualizacja maj 2019 r.)


Miejscem odbywania zajęć praktycznych może być  każdy inny zakład niż wymienione na stronie,  posiadający odpowiednie uprawnienia do kształcenia pracowników młodocianych w danym zawodzie.