Bezpieczna szkoła

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Dokument zawiera opis  procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia i niewłaściwych zachowań  uczniów w Zespole Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie

(opis procedur - plik.doc)

Bezpieczeństwo w sieci:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-bezpieczenstwo-w-sieci/materialy-5/

Przeciwdziałanie uzależnieniom:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/przeciwdzialamy-uzaleznieniom/informacje/

Reakcja w sytuacjach nadzwyczajnych:

- przemocy w rodzinie

- sytuacjach kryzysowych powstałych w wyniku wypadków losowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń terrorystycznych

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/przeciwdzialamy-uzaleznieniom/informacje/

Adresy instytucji udzielających pomocy i wsparcia:

(lista adresów - plik.doc)