Branżowa Szkoła II stopnia

Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia   załącznik 8

 

Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie, ul. Czyżykowska 17 zaprasza absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę i zdobywać kolejne kwalifikacje do dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia daje absolwentowi możliwość zdobycia tytułu technika, wykształcenia średniego oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Oferta ta skierowana jest również do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku szkolnego 2012/2013.

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w piątki i soboty).

W roku szkolnym 2020/2021 w Branżowej Szkole II stopnia proponujemy kształcenie w zawodach:                                                                          

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia w innych zawodach mogą kontynuować naukę w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w formie zaocznej zdobywając średnie wykształcenie oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i podjęcie dalszego kształcenia w szkołach policealnych oraz wyższych uczelniach.